:
Wadhwancity.
Ta. Wadhwancity
Dt. Surendranagar.363035
1)   Smt. Kokilaben R. Acharya (President)

2)  Shri Harshadbhai H. Shah (Honarable Secretary)

3)   Shri Bhupendrabhai C. Rana (Trustee)

4) Shri Kinnariben S. Kharod (Member)

5)   Shri Niranjanbhai G. Kamdar (Member)

6)   Shri Devjibhai A. Shrimali (Member)